ผู้บริจาคสนับสนุน
 
บริจาค 5,000-9,999
บริจาค 10,000 – 29,999
บริจาค 30,000 -49,999
บริจาค 50,000 ขึ้นไป
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
บัตรชมคอนเสิร์ตที่จัดโดยสมาคมฯ จำนวน 10 ใบต่อคอนเสิร์ต
CD ของ ThaiDubbleBass Ensenble
บัตรชมคอนเสิร์ตที่จัดโดยสมาคมฯ จำนวน 15 ใบต่อคอนเสิร์ต
CD ของ ThaiDubbleBass Ensenble
พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาด....... pixel ในเวปไซด์ของสมาคมฯ
ทางสมาคมจะจัดการแสดงดนตรีพร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่สถาบันของท่าน (สำหรับองค์กร)
บัตรชมคอนเสิร์ตที่จัดโดยสมาคมฯ จำนวน 20 ใบต่อคอนเสิร์ต
CD ของ ThaiDubbleBass Ensenble
พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาด....... pixel ในเวปไซด์ของสมาคมฯ
ทางสมาคมจะจัดการแสดงดนตรีพร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่สถาบันของท่าน (สำหรับองค์กร)
จะได้รับการพิมพ์ชื่อหรือโลโก้ลงในสูจิบัตรคอนเสิร์ต
จะได้รับการติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานคอนเสิร์ตของสมาคม
บัตรชมคอนเสิร์ตที่จัดโดยสมาคมฯ จำนวน 30ใบ ต่อคอนเสิร์ต
CD ของ ThaiDubbleBass Ensenble
พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาด....... pixel ในเวปไซด์ของสมาคมฯ
ทางสมาคมจะจัดการแสดงดนตรีพร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่สถาบันของท่าน (สำหรับองค์กร)
จะได้รับการพิมพ์ชื่อหรือโลโก้ลงในสูจิบัตรคอนเสิร์ต
จะได้รับการติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานคอนเสิร์ตของสมาคม
สำหรับผู้บริจาค 50,000 ขึ้นไป จะได้รับส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับซื้อเครื่องดนตรีที่ บริษัท บราโวมิวสิค จำกัด